Preguntes més freqüents

La meva aportació va íntegrament a l’infant?

L’escola avalua cada cas individualment i les seves necessitats, distribuint les aportacions segons les circumstàncies de cada infant, podent quedar un remanent destinat a sufragar despeses de manteniment d'altres projectes, millores i dèficits del centre.

L’apadrinament genera despeses de gestió?

Sí. Un apadrinament implica viatges de supervisió i control a la zona, salaris de coordinadors i assistents socials, documentació, preparació d’informes, etc, que en part sufraga IPI-COOPERACIÓ i en part es dedueixen de l'apadrinament. En cap cas aquestes despeses de gestió poden ascendir a més del 7% de l'import de l'apadrinament. Per tant, l’apadrinament reverteix quasi íntegrament en l’infant i/o en la seva comunitat.

A quins països puc apadrinar?

Ara mateix, només a Etiòpia. En un futur proper començarem amb d’altres països africans.

Fins a quina edat puc apadrinar l’infant?

Fins que acabi desè grau a l’escola. Desè grau equival a acabar l’ESO, però això no implica una edat determinada. El nostre apadrinament és una beca d’estudis condicionada a un esforç acadèmic i a les circumstàncies personals.

Puc pagar al meu apadrinat/da els dos cursos de preparatori i/o una carrera universitària?

Sí. IPI-COOPERACIÓ t’informaria del cost dels estudis si hi estiguessis interessat/da.

Puc visitar l’infant apadrinat a Etiòpia?

Sí, però IPI-COOPERACIÓ ara mateix no té la infraestructura turístico-logística necessària per a gestionar un viatge d’aquestes característiques. En gran part, l'interessat/da s'hauria de gestionar el viatge en qüestió.

Quina informació rebré de l’infant?

Inicialment rebràs la seva foto, situació personal, familiar i escolar. Després, anualment, rebràs un informe de seguiment més detallat amb una foto actualitzada.

Puc enviar-li regals?

Sí, però l’apadrinador/a s’ha de fer càrrec directament de l’enviament. De tota manera, recomanem coses senzilles i petites, que es puguin compartir amb altres infants, i de manera especial material escolar.

Puc enviar-li alguna cosa a través d’IPI-COOPERACIÓ?

Sí, però només fotografies en format paper, i/o cartes personals (preferiblement en anglès). Les delegacions d’ IPI-COOPERACIÓ que viatgen al país són petites i no podem fer-nos càrrec de  despeses relacionades amb excés d’equipatge. Unes setmanes abans d’un viatge d’ IPI-COOPERACIÓ us ho comunicarem per si ens voleu fer arribar cap carta i/o fotografia.

Puc enviar-li diners?

No. Creiem que pot ser contraproduent.