Projectes

nenes beneficiàries del suport d'IPI-COOP

HABITATGES D’INSERCIÓ

Any: 
2.010-2.011
Moltes nenes i adolescents orfes viuen en situacions de gran precarietat, sovint explotades treballant en règim de semi-esclavatge amb veïns o familiars, amb alt risc d’explotació sexual i impedint, per tant, la seva escolarització.

HABITATGES D’INSERCIÓ


Localitat: Dessie, zona Wollo del sud, regió Amhara. Etiòpia

Descripció: Dessie, amb una població de 181.658 habitants, és la capital de la zona Wollo del sud (2,518,862 d’ habitants).

Període de funcionament: 2.010-2011

Beneficiaris: 15 adolescents

Moltes nenes i adolescents orfes viuen en situacions de gran precarietat, sovint explotades treballant  en règim de semi-esclavatge amb veïns o familiars, amb alt risc d’explotació sexual i impedint per tan la seva escolarització.

El projecte preveu la inserció de grups de quatre nenes en habitatges compartits amb altres estudiants en la seva situació.

IPI Cooperació va engegar l’any 2011 aquest projecte pilot amb dos grup de noies convivint en diferents cases, ateses per una coordinadora.