Projectes

SUPORT ALS INFANTS AMB DISCAPACITAT FÍSICA DE RWANDA

Any: 
2016-2019
ÀMBIT: SALUT INFANTIL


Els beneficiaris son nens i nenes amb discapacitat física, per sota del nivell de pobresa, dels quals les seves famílies no tenen cobertura mèdica o no és suficient i per tant, no poden assumir les despeses quirúrgiques per solucionar el seu problema.
Identifiquem casos de nens en aquesta situació. Valorem individualment les seves necessitats d'atenció mèdica i/o pròtesi. I busquem sponsors particulars o institucionals.
Aquests infants pateixen molt rebuig social, i amb aquest petit projecte, volem facilitar el seu desenvolupament en societat, i el seu accés a l'educació amb normalitat.

Nom: AMAKURU RWANDA. Amakuru es una salutació, que en kinyarwanda, la llengua oficial de aquell país, vol dir “Hola, que tal?”

Localització: Rwanda

Quantitat d'habitants: 11.370.000 dels quals el 42,9% es menor de 14 anys

Identificació de la comunitat i del problema: Nens i nenes amb malformacions físiques, que pateixen rebuig social, i que les seves famílies no poden assumir les despeses mediques per solucionar el seu problema.

Perfil socioeconòmic dels beneficiaris: Discapacitats físics per sota del nivell de pobresa, amb cobertura mèdica insuficient, o sense.

Breu síntesi del l’objectiu: Assegurar l'atenció sanitària i ortopèdica adequada, tot sponsoritzar-ne l'educació en cas necessari.

Durada: Condicionada a la continuïtat dels sponsors.

Objectius: Identificar casos de nens discapacitats físics en aquesta situació. Valorar individualment les seves necessitats d'atenció mèdica i/o pròtesi. Adaptant-nos a la situació familiar de cadascú. Assegurar la integració social, facilitant una correcta atenció mèdica, per que el seu problema no impedeixi l’accés a l'educació.

Impacte social previst: Esperem la integració plena a la societat i al sistema educatiu dels beneficiaris, així com el desenvolupament normal de les seves habilitats i capacitats intel·lectuals.

Suport i recolzament institucional del projecte: Fundació IPI Cooperació.

Infraestructures i equipaments: Centre de Chirurgie Orthopédique Pédiatrique et Réhabilitation Sainte Marie de Rilima.

Suport econòmic: Busquem aportacions econòmiques privades o institucionals, que suportin completa o parcialment, un o diversos casos individuals.

Responsables del projecte:

Rubén Aguilar: 628 195 610

Montserrat Estradé: 679 546 168

Email: amakuru.nimeza.bcn@gmail.com

 


 

Hi col·laboren: