Accions de fundraising

Accions de fundraising

Nos ens enganyem. Per dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament, es necessiten recursos. Òbviament, després aquests diners han de ser molt ben gestionats, s’han de rendir comptes amb transparència i han de tenir un destí sostenible; però si no hi han fons, no hi ha ajuda possible.

La situació del moment actual, obliga a les ONGs a reinventar-nos. Hem de trobar fòrmules que ens permetin obtenir recursos de forma imaginativa i amb un missatge clar i directe.

 

Al llarg dels anys, amb el suport d’altres entitats i de molts voluntaris, hem desplegat diversos actes i campanyes de fundraising, adreçades a recaptar fons pels projectes de cooperació. Imaginació i moltes dosis d’entusiasme, han estat els ingredients principals. La darrera acció: els sabons solidaris, amb el suport de Melià Hoteles.