Avís legal subscripció Newsletter IPI Cooperació

El correu electrònic, tal com la resta de les seves dades personals, queden emmagatzemades en un fitxer de titularitat de IPI-COOPERACIÓ, que garanteix les mesures de seguretat requerides per la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Per raons tècniques i de qualitat de servei, la prestació del servei de subscripció per correu electrònic i enviament de butlletí es realitza des de les instal·lacions de l’empresa MailChimp (política de privacitat). MailChimp és una empresa d’Estats Units les instal·lacions de la qual se situen en aquest mateix país i que està adherida als principis de “Port Segur” (Safe Harbor), d’acord amb la Decisió 2000/520/CE de la Comissió de 26 de juliol de 2000, fet que la converteix en una entitat amb un nivell adequat de protecció a efectes de la LOPD.

Podeu exercir el dret d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació dins l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el Reial Decret 1332/1994, de 20 de juny. El responsable de la base de dades és IPI-COOPERACIÓ. Per exercir els drets esmentats i per a qualsevol aclariment, us podeu enviar un mail a info@dreamrunners.org.