La Sensibilització

La Sensibilització

La sensibilització hauria de ser el primer pas de la cooperació. Totes les accions i projectes d’IPI-COOP incorporen com a element essencial l’argumentació, la justificiació i la concienciació, sense les quals no hi pot haver un canvi de mentalitat individual ni comunitari a llarg termini.

La sensibilització hauria de ser el primer pas de la cooperació. Totes les accions i projectes d’IPI-COOP incorporen com a element essencial l’argumentació, la justificiació i la concienciació, sense les quals no hi pot haver un canvi de mentalitat individual ni comunitari a llarg termini.

 

IPI-COOP, al llarg dels anys, ha desenvolupat tot tipus d’actes i accions adreçades a sensibilitzar a la ciutadania d’aquest país. El nostre compromís és recordar, a la nostra societat, que tenim una responsabilitat vers les comunitats més desfavorides del planeta, que actualment es localitzen al continent africà. No podem mirar cap a una altra banda mentre hi ha regions del món sense els drets més bàsics coberts; tots els granets de sorra sumen i la majoria de persones i entitats, en major o menor mesura, d’una manera o d’una altra, en podem aportar.