Category
Projectes escolars a Etiòpia
About This Project

Construcció d'un menjador/sala polivalent a l'escola Negus Michael

Dessie. Etiòpia

Any: 2010-2011


El director i professorat de l’escola Negus Michael i IPI-COOPERACIÓ, analitzant la situació d'alguns infants que passaven el dia a l'escola sense menjar res, van valorar que, assegurant-los l’àpat del migdia, a part de proporcionar-los alimentació, fomentaríem la seva assistència a classe i milloraríem el seu rendiment escolar.

CONSTRUCCIÓ D’UN MENJADOR/SALA POLIVALENT A L’ESCOLA NEGUS MICHAEL

Localitat: Dessie, zona Wollo del sud, regió Amhara, Etiòpia

Període execució: 2.010-2011

Actualitat: en funcionament

Beneficiaris: 80 alumnes/dia

Descripció: Dessie, amb una població de 181.658 habitants, és la capital de la zona Wollo del sud (2.518.862 d’ habitants)

Descripció escola: L’escola Negus Michael escolaritza a 1240 nens i nenes. Està situada en la barriada més pobre de la ciutat. Un 41% dels estudiants són orfes de pare o mare –o un dels dos progenitors, normalment el pare, ha abandonat la llar familiar -. Dins d’aquest percentatge, un 18% són nens i nenes orfes, dels quals la meitat (al voltant del 9%) no compten amb un entorn familiar proper, vivint sols, al carrer o essent explotats com a treballadors domèstics.

Aquestes situacions i les dificultats que aquests nens i nenes es troben en la seva vida diària, provoquen en la majoria dels casos abandonament escolar prematur, privant-los d’un millor futur i encaminant-los cap a situacions de risc que comprometen el seu desenvolupament personal i social. A més a més, la seva lluita diària, la seva precària supervivència, dista molt de ser digna i acceptable des de qualsevol context i/o punt de vista.

L’escola Negus Michael no disposava de menjador ni cuines. La majoria dels nens i nenes es passen el dia a l’escola i les seves famílies no tenen mitjans per a proporcionar-los un àpat.

El centre veu amb preocupació l’important nombre d’alumnes que abandonen cada any els seus estudis, molt abans de finalitzar-los, en alguns casos amb només 6 ó 7 anys. El curs 2007/2008 ho van fer 73 estudiants (5,8% del total), molts d’ells amb un currículum acadèmic brillant. També hi ha un important absentisme escolar durant el curs, superior al 5%.

Els motius d’aquests abandonaments són tan evidents com lamentables; són alumnes les circumstàncies familiars dels quals fan que hagin d’aportar un sou a casa per a mantenir l’equilibri precari de tota la família. El seu futur es veu molt compromès i comporta abandonar la seva educació com a única eina que els pot ajudar a sortir del cicle de pobresa.

Es va acordar, conjuntament, la construcció d’un menjador, cuina i magatzem (total 200 m2).

L’escola produeix una llista trimestral identificant els nens i nenes amb major risc i més vulnerables per la seva situació econòmica i social, que es beneficien del patrocini amb l’àpat del migdia gratuït.

El personal assalariat del menjador –cuiners/es i assistents-, així com els proveïdors dels aliments, són pares i mares d’alumnes, per aconseguir un major compromís i implicació en el projecte, i per donar feina a persones de la comunitat.

Sostenibilitat: Inicialment IPI COOP es fa càrrec del cost diari. L’objectiu, però, és optimitzar l’ús de la sala per a altres activitats obertes a tota la comunitat per tal de que el menjador cobreixi els propis costs (tallers de teatre i de música, projeccions, conferències).

La mateixa escola està valorant altres possibilitats per a poder assumir completament i en un futur immediat el cost de funcionament del menjador.

Projecte en funcionament en l'actualitat. IPI COOP facilita l'àpat del migdia a 80 alumnes. El cost de manteniment d'aquest projecte és de 1.300 euros al mes. Amb 5 € al mes pots sufragar l'àpat d'un infant durant 1 setmana.