Category
Projectes escolars a Etiòpia
About This Project

Cursos de formació professional en costura.

Dessie i Woldya (Etiòpia)

Any: 2010-2011


La formació professional és una de les moltes assignatures pendents d'Etiòpia i una bona sortida laboral i professional per a moltes dones. És un projecte integral, que inclou la formació en costura, disseny i patronatge i, posteriorment, l'entrega d'una màquina de cosir a qui hagi superat la primera fase.

CURS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL EN COSTURA, CESSIÓ DE MÀQUINES DE COSIR I CONFECCIÓ D’UNIFORMES ESCOLARS.

Localitat: Dessie, zona Wollo del sud, regió Amhara, Etiòpia

Descripció: Dessie, amb una població de 181.658 habitants, és la capital de la zona Wollo del sud (2.518.862 d’ habitants).

Període de realitzacit: 2.011

Beneficiaris: 50 estudiants

El projecte inclou el finançament de cursos de formació professional en costura, patronatge i disseny de moda, de quasi un any de duració, així com la compra i cessió de 50 màquines de cosir pels estudiants que finalitzin els cursos com a sortida laboral i professional. La màquina de cosir serà un model no electrònic, de funcionament mecànic (a pedal) ja que, en un país com Etiòpia, amb freqüents talls de llum i amb un subministrament molt inestable del fluid elèctric, són molt més duradores i fiables, a banda de ser més senzilles de reparar.

El compromís que adquireixen els beneficiaris de la màquina de cosir és confeccionar un nombre determinat de uniformes escolars per a estudiants sense recursos. Els materials per als uniformes són subministrats per IPI-COOP.