Category
Projectes escolars a Etiòpia
About This Project

Entrega de material escolar a col·legis d'Etiòpia

Regions de North i South Wollo

Any: 2018 i anteriors


Un cop l'any cooperants d'IPI Coop fan entrega de material escolar a diferents escoles d'Etiòpia. El material es adquirit directament a Etiòpia gràcies als donatius recaptats mitjançant l'organització de fires i jocs solidaris, així com també de donants particulars i escoles.

La compra del material escolar es realitza a Etiòpia, excepte articles molt puntuals que no es puguin trobar al país. Creiem que és important que reverteixi el màxim de benefici a Etiòpia.

    Des de llibretes, bolis, llapis i gomes fins a ordinadors. Cada any, una mitjana de més de 1.000 estudiants d'escoles de North i South Wollo, es beneficien d'aquests materials, sense els quals difícilment podrien fer un bon aprenentatge. Els alumnes són seleccionats curosament pels responsables de les escoles atenent a la seva situació i l'entrega es fa individualment a cada estudiant, per assegurar-ne la recepció.