Category
Projectes escolars a Etiòpia
About This Project

Habilitació d’un dispensari mèdic a l’escola Adengur

Woldya. Etiòpia

Any: 2011


En ple segle XXI, la sanitat, entesa com un dret fonamental per a tots els nens i nenes del món, malauradament continua essent una utopia. Des de la nostra filosofia de col·laboració amb les escoles públiques d'Etiòpia, IPI COOP torna a habilitar un nou dispensari mèdic que dona cobertura a tots els estudiants del centre Adengur.

HABILITACIÓ D’UN DISPENSARI MÈDIC A L’ESCOLA ADENGUR

Localitat: Woldya, zona Wollo del nord, regió Amhara, Etiòpia Descripció: Woldya, amb 55.000 habitants és la capital de la zona Wollo del nord (1.500.000 de habitants).

Descripció escola: L’escola escolaritza a aproximadament 1000 nens i nenes de XX-XX anys. L’escola està situada en la barriada més pobre de la ciutat. Un 37% dels estudiants són orfes de pare o mare –o un dels dos progenitors, normalment el pare, ha abandonat la llar familiar. Dins d’aquest percentatge, un 16% són nens i nenes orfes, dels quals la meitat (al voltant del 9%) no compten amb un entorn familiar proper, vivint sols, al carrer o essent explotats com a treballadors

Període d’execució: 2.011

Actualitat: en funcionament

Beneficiaris: 1250

Aquestes situacions i les dificultats que aquests nens i nenes es troben en la seva vida diària, provoquen en la majoria dels casos abandonament escolar prematur, privant-los d’un millor futur i encaminant-los cap a situacions de risc que comprometen el seu desenvolupament personal i social. A més a més, la seva lluita diària, la seva precària supervivència, dista molt de ser digna i acceptable des de qualsevol context i/o punt de vista.

Molts dels estudiants de l’escola que, repetim, provenen dels extractes socials més pobres i desestructurats d’una comunitat especialment desfavorida, no tenen, a la pràctica, cap possibilitat de rebre una atenció mèdica ni ambulatòria en condicions.

IPI COOP ha rehabilitat una sala de l’escola . A part de la rehabilitació de l’espai com a sala d’infermeria, s’ha equipat amb material bàsic per a realitzar visites pediàtriques i s’ha contractat una infermera.

La infermera a part de visitar als alumnes que ho requereixen, te com a responsabilitat contribuir als cursos de formació sanitària i d’higiene de l’escola.

S’ha creat conveni amb pediatre de l’hospital de referència de la ciutat per a transferir aquells nens que la infermera consideri que necessiten d’un diagnòstic i tractament especialitzat.

Actualment el cost del personal , del material i medicació necessària l’assumeix IPI COOP

Sostenibilitat: L’objectiu és que el dispensari sigui auto sostenible a mig termini. Per aquest motiu s’estan explorant diverses fórmules entre IPI i l’escola per a fer-ho possible.

Projecte actualment en funcionament