Category
Projectes escolars a Etiòpia
About This Project

Habilitació d’un dispensari mèdic a l’escola Negus Michael

Dessie (Etiòpia)

Any: 2010


Molts dels estudiants de l’escola provenen dels extractes socials més pobres i desestructurats d’una comunitat especialment desfavorida: Per tan, no tenen, a la pràctica, cap possibilitat de rebre una atenció mèdica ni ambulatòria en condicions.

HABILITACIÓ D’UN DISPENSARI MÈDIC A L’ESCOLA NEGUS MICHAEL

Localitat: Dessie, zona Wollo del sud, regió Amhara, Etiòpia

Període d’execució: 2.010

Actualitat: en funcionament

Beneficiaris: 1250 alumnes

Descripció: Dessie, amb una població de 181.658 habitants, és la capital de la zona Wollo del sud (2,518,862 d’ habitants).

Descripció escola: L’escola Negus Michael escolaritza a 1240 nens i nenes de X-X anys. Està situada en la barriada més pobre de la ciutat. Un 41% dels estudiants són orfes de pare o mare –o un dels dos progenitors, normalment el pare, ha abandonat la llar familiar -. Dins d’aquest percentatge, un 18% són nens i nenes orfes, dels quals la meitat (al voltant del 9%) no compten amb un entorn familiar proper, vivint sols, al carrer o essent explotats com a treballadors domèstics.

Aquestes situacions i les dificultats que aquests nens i nenes es troben en la seva vida diària, provoquen en la majoria dels casos abandonament escolar prematur, privant-los d’un millor futur i encaminant-los cap a situacions de risc que comprometen el seu desenvolupament personal i social. A més a més, la seva lluita diària, la seva precària supervivència, dista molt de ser digna i acceptable des de qualsevol context i/o punt de vista.

Molts dels estudiants de l’escola que, repetim, provenen dels extractes socials més pobres i desestructurats d’una comunitat especialment desfavorida, no tenen, a la pràctica, cap possibilitat de rebre una atenció mèdica ni ambulatòria en condicions.

IPI COOP ha rehabilitat una sala de l’escola (que ja havia estat finançada per l’associació de pares i mares de l’escola Negus Michael, com a prova del seu compromís vers els estudiants i el seu futur). L’habitació, senzilla però digna, fa uns16 m2(4m x 4m).

A part de la rehabilitació de l’espai com a sala d’infermeria, s’ha equipat amb material bàsic per a realitzar visites pediàtriques i s’ha contractat una infermera.

La infermera a part de visitar als alumnes que ho requereixen, te com a responsabilitat contribuir als cursos de formació sanitària i d’higiene de l’escola.

S’ha creat conveni amb pediatre de l’hospital de referència de la ciutat per a transferir aquells nens que la infermera consideri que necessiten d’un diagnòstic i tractament especialitzat.

Actualment el cost del personal , del material i medicació necessària l’assumeix IPI COOP

Sostenibilitat: L’objectiu és que el dispensari sigui auto sostenible a mig termini. Per aquest motiu s’estan explorant diverses fórmules entre IPI i l’escola per a fer-ho possible.