Category
Altres projectes, Projectes a Bolívia
About This Project

Projecte de capacitació de noies en situació de risc a Cochabamba (Bolívia)

Any: 2018-2023


A la zona de Cochabamba (Bolívia) moltes noies adolescents vienen en centres tutelars de menors, víctimes d'abusos i maltractaments. És un col·lectiu molt vulnerable, al que cal donar-hi suport i eines per al seu empoderament.

IPI-COOP ha endegat dos projectes de capacitació de noies vulnerables de Cochabamba, a través de tallers ocupacionals, formant-les en un ofici que les permeti afrontar el futur amb més garanties, desenvolupar-se com a persones i ser autònomes per elles mateixes.

El primer projecte s'ha implementat en el centre Fundación Esperanza, en el que 35 noies estan sent formades en rebosteria. El projecte inclou l'habilitació de l'espai, els electrodomèstics, materials i productes pels tallers, així com les formadores. En aquest projecte hem rebut el suport de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat.

El segon projecte s'ha assolit gràcies a la 6a cursa Dream Runners Puigcerdà, del 15 d'agost de 2018. Se n'han beneficiat 100 noies entre 14 i 18 anys, provinents de diferents centres tutelars de menors de Cochabamba. Han estat tallers de cuina, incloent també l'habilitació de l'espai i tots els electrodomèstics, materials, productes y formadors necessaris.

Vídeos

A Cochabamba queda molt camí per recórrer en temes d'igualtat de gènere, essent les nenes i les noies un dels col·lectius més vulnerables de la societat