Category
Salut Materno Infantil
About This Project

Projecte de salut materna i neonatal

Woldya, Zona Wollo del Nord, Regió Amhara, Etiòpia

Any: 2012-2018


La mortalitat materna i neonatal segueix sent un gran desafiament per als sistemes de salut a tot el món i un dels grans reptes de salut pública global.

Gairebé el 90% de les morts maternes ocorren a l'Àfrica subsahariana i Àsia. Des de l'any 2013, IPI COOP lidera un projecte a Etiòpia juntament amb les autoritats sanitàries que té com a objectiu el reforçament del sistema de salut materna i neonatal, incidint en els aspectes que més impacten en el sistema de salut des d’un punt de vista de drets humans.

Ens hi ajudeu?

Aquests són el context i la història del nostre projecte

La mortalitat materna i neonatal en un context global

 • L'any 2011, uns 19,000 nens/es menors de 5 anys morien cada dia per causes prevenibles. L'any 2015, el 45% (2,7 milions) d'aquestes morts succeeixen durant el periode neonatal (28 primers dies de vida). D'aquests, 1 milió moren durant el primer dia de vida i gairebé 2 milions durant la primera setmana.
 • L'any 2013, aproximadamente 800 dones morien cada dia per causes relacionades amb la maternitat i/o el part. Actualment, més de 20 milions de dones presenten cada any problemes de salut durant l'embaràs. La vida de 8 milions d'embarassades peligra per las afecciones greus que pateixen i, d'aquestes, unes 500.000, moren de complicacions durant l'embaràs i el part.

La majoria d'aquestes morts de mares i nadons podrien ser evitades ja que existeixen intervencions de prevenció i/o tractament cost-efectives i que poden salvar moltes vides només invertint en la millora de l’accessibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris. Les dades postren també que les pitjors taxes de mortalitat són les dels països en vies de desenvolupament (on es produeixen el 99% de les defuncions), especialment a Àfrica Subsahariana i Àsia on l'accés a uns serveis de salut sexual i reproductiva adequats és un problema per a moltes famílies.

La mortalitat materna és un indicador de salut que expressa molt clarament la disparitat i la iniquitat existent entre rics i pobres, entre zones rurals i urbanes tant entre diferents països com dins un mateix país. Per exemple, en un país en vies de desenvolupament el risc d’una dona de morir per una causa relacionada amb l'embaràs és unes 23 vegades més alt comparat amb una dona que viu en un país desenvolupat.

Es per això que tant la reducció de la mortalitat materna i neonatal com l'accés equitatiu i igualitari a un serveis de salut sexual reproductiva de qualitat són part de l'agenda dels Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per les Nacions Unides el setembre de 2015.

Beneficiaris del projecte de salut materna i neonatal

Beneficiaris directes Total Beneficiaris indirectes Total
Dones embarassades 18.900 Població de la zona de North Wollo 1.500.300
Parts complicats (15%) 2.835 Població diana del projecte 560.895
Nounats 18.900 Dones en edat reproductiva (21%) 132.259
Personal sanitari 407 Nens/es menors de 5 anys  73.221

Què passa a Etiòpia

Dins d'aquest marc global, Etiòpia es troba entre els 12 països que representen el 65% de la mortalitat neonatal i entre els 10 que representen el 58% de les morts maternes a nivell mundial.

Malgrat la tendència decreixent dels darrers 20 anys, les taxes de mortalitat neonatal i materna d'aquest país són encara de les més altes del món. A Etiòpia cada any moren unes 13.000 dones embarassades i 87.800 nadons. La gran majoria d’aquestes morts serien evitables amb una intervenció mèdica adequada durant el part i la setmana següent al naixement i amb una millora a l’accés, la disponibilitat i la qualitat en tots els nivells d'atenció sanitària.

A l'àrea de Woldya, capital de North Wollo només un 10% de dones embarassades donen a llum amb assistència de personal sanitari qualificat i té una de les taxes de mortalidad neonatal més altes del país.

Es per això que davant d'aquesta realitat, l'any 2013 IPI cooperació va iniciar en col·laboració amb les Autoritats Sanitàries Regionals (Amhara Health Regional Bureau), un projecte de Reforçament integral desl Sistemes de Salut materna i neonatal a la zona Wollo del Nord a la regió d'Amhara, concretament als districtes de Woldya i Habru. Aquest projecte es basa en els eixos següents:

 • Millora d'infraestrutures sanitàries: Construcció d'una Maternitat a l’Hospital de Woldya i rehabilitació o construcció de centres de salut rurals.
 • Millora de l'accés i acceptació dels serveis de salut materna i neonatal mitjançant la construcció de cases d'espera maternes i la compra dels utensilis necessaris per realitzar la cerimònia del cafè després del part, una tradició molt arrelada a la zona.
 • Capacitació de personal de salut en emergència obstètrica i neonatal.
 • Recolzament dels programes de salut comunitària: recolzant la formació de dones de les comunitats amb missatges d'educació sanitària, arribem a tots els estrats de la població incloent-t'hi les zones més remotes i desafavorides.
 • Recolzament de les autoritats sanitàries en el programa de monitoratge i avaluació d'indicadors bàsics de salut.
 • Coordinació amb les autoritats sanitàries així com amb les contraparts principals durant totes les fases del cicle del projecte.

Per poder realitzar totes aquestes activitats comptem també amb la col·laboració d'altres organitzacions internacionals presents al país com UNICEF (recolzament tècnic i econòmic), l'IFHP (recolzament tècnic i formatiu).

Gràcies als bons resultats obtinguts fins ara, les autoritats sanitàries ens han sol·licitat que continuem amb el projecte i l'ampliem a altres dos districtes de la mateixa zona, Kobo i Raya Kobo a partir de l'any 2016.

I què hem fet concretamente durant els primers dos anys?

 • 1. Hem construït la Maternitat i 4 cases d'espera materna annexes a l'Hospital General de Woldya.
 • 2. Hem equipat 9 centres de salut rurals per atendre parts no complicats i els hem proveït dels utenilis necessaris per realitzar la cerimònia del cafè després del part.
 • 3. Hem format els professionals sanitaris de 10 centres de salut (inclòs l'hospital) en emergència obstètrica i neonatal.
 • 4. Hem recolzat les activitats de Salut Comunitària.
 • 5. Hem contribuït a una millora del sistema de monitoratge sanitari mitjançant recolzament tècnic i logístic.

Gràcies a aquest programa i als esforços de tots els professionals que hi participen activament (autoritats sanitàries, personal sanitari, organitzacions col·laboradores, personal d'IPI cooperació i finalment totes les dones de les comunitats) hem observat ja un impacte positiu. Per exemple, a l'àrea de Woldya ha augmentat el nombre de visites de planificació familiar i d'atenció pre-natal i s’ha reduít percentatge de parts domiciliaris fins a 0% en zona urbana.

Amb el teu ajut, per poc que sigui, podem continuar endavat. Som una petita ONG però les nostres fites ens fan ser a tots grans!!

Vídeos

Gairebé el 99% de les morts maternes ocorren en països en vies de desenvolupament, especialment a l'Àfrica subsahariana i Àsia. Etiòpia es troba entre els 12 països que representen el 65% de la mortalitat neonatal i entre els 10 que representen el 58% de les morts maternes a nivell mundial. La tragèdia és que la majoria d'aquestes morts podrien ser evitades.