Projecte a Cochabamba (Bolívia)

Projecte a Cochabamba (Bolívia)

El projecte d’IPI-COOP a Cochabamba (Bolívia) s’enfoca a la formació i capacitació dels professionals que atenen als infants i joves del Centre Integral de Rehabilitació de Sacaba (CIRSA), així com a la dotació del material bàsic per dur a terme activitats de rehabilitació i estimulació. CIRSA depèn de l’Hospital México de la població, que és el centre de referència pels 200.000 habitants. Funciona com a centre ambulatori i les famílies s’hi desplacen per dur-hi els seus fills i filles amb necessitats especials vinculades a dificultats motrius moderades i severes. La majoria d’infants i adolescents atesos ho són per qüestions de salut perinatals, com pot ser la paràlisi cerebral.
 
En concret, el desembre de 2021 IPI-COOP va contribuir a la posada a punt de la piscina on els professionals de la fisioteràpia atenen als infants i joves. S’ha fet dotació de material, sobretot centrant-nos en oferir els elements imprescindibles per dur a terme les activitats amb total seguretat i permetent optimitzar al màxim el rendiment dels exercicis d’estimulació que es fan a l’aigua. També hem contribuït a la revisió i confecció del protocol professional d’actuació per a activitats aquàtiques.

També al desembre de 2021 ha culminat el projecte de formació, després de mesos de coordinació amb els professionals del CIRSA, detectar les necessitats i consensuar un programa formatiu. Gràcies a la col·laboració que IPI-COOP manté amb la ONG catalana Fisios Mundi, dues professionals de la fisioteràpia i la teràpia ocupacional s’han desplaçat al terreny durant dues setmanes. S’ha fet formació específica en atenció i estimulació precoç, utilització de material adaptat, hidroteràpia, fisioteràpia respiratòria i observació i intervenció de casos pràctics. A les sessions formatives hi han assistit els professionals de CIRSA i també d’altres entitats de la zona que atenen a infants amb necessitats especials, reforçant així el teixit associatiu de les institucions que acompanyen a aquest col·lectiu i a les seves famílies.

La valoració d’aquesta primera intervenció ha estat molt satisfactòria, tant per part dels professionals implicats com de les autoritats locals, que mostren interès en ampliar la iniciativa i replicar-la a altres territoris perquè més persones se’n puguin beneficiar. Per part d’IPI-COOP també es valora molt positivament l’impacte produït per les accions de 2021, i es treballa en l’ampliació del projecte en diferents línies que incloguin també capacitació a nivell nacional, aprofitament d’estructures publiques en benefici dels nens i nenes amb necessitats especials i treball amb les famílies.