Projecte de suport al centre CIRSA (Bolívia)

Projecte de suport al centre CIRSA (Bolívia)

El projecte d’IPI-COOP a Cochabamba (Bolívia) s’enfoca a la formació i capacitació dels professionals que atenen als infants i joves del Centre Integral de Rehabilitació de Sacaba (CIRSA), així com a la dotació del material bàsic per dur a terme activitats de rehabilitació i estimulació. CIRSA depèn de l’Hospital México de la població, que és el centre de referència pels 200.000 habitants. Funciona com a centre ambulatori i les famílies s’hi desplacen per dur-hi els seus fills i filles amb necessitats especials vinculades a dificultats motrius moderades i severes. La majoria d’infants i adolescents atesos ho són per qüestions de salut perinatals, com pot ser la paràlisi cerebral.
 
En concret, el desembre de 2021 IPI-COOP va contribuir a la posada a punt de la piscina on els professionals de la fisioteràpia atenen als infants i joves. S’ha fet dotació de material, sobretot centrant-nos en oferir els elements imprescindibles per dur a terme les activitats amb total seguretat i permetent optimitzar al màxim el rendiment dels exercicis d’estimulació que es fan a l’aigua. També hem contribuït a la revisió i confecció del protocol professional d’actuació per a activitats aquàtiques.

També al desembre de 2021 va culminar el projecte de formació, després de mesos de coordinació amb els professionals del CIRSA, detectar les necessitats i consensuar un programa formatiu. Gràcies a la col·laboració que IPI-COOP manté amb la ONG catalana Fisios Mundi, dues professionals de la fisioteràpia i la teràpia ocupacional es van desplaçar al terreny durant dues setmanes. Es va fer formació específica en atenció i estimulació precoç, utilització de material adaptat, hidroteràpia, fisioteràpia respiratòria i observació i intervenció de casos pràctics. A les sessions formatives hi van assistir els professionals de CIRSA i també d’altres entitats de la zona que atenen a infants amb necessitats especials, reforçant així el teixit associatiu de les institucions que acompanyen a aquest col·lectiu i a les seves famílies.

La valoració d’aquesta primera intervenció va ser molt satisfactòria, tant per part dels professionals implicats com de les autoritats locals, que van mostrar interès en ampliar la iniciativa i replicar-la a altres territoris perquè més persones se’n puguin beneficiar. Per part d’IPI-COOP també es va valorar molt positivament l’impacte produït per les accions de 2021, i durant aquest temps s’ha estat treballant l’ampliació del projecte en diferents línies que incloguin també capacitació a nivell nacional, aprofitament d’estructures publiques en benefici dels nens i nenes amb necessitats especials i treball amb les famílies.

A l’abril de 2023, fem una nova intervenció, que es consolida amb l’enviament de quatre professionals d’IPI-COOP al centre CIRSA, dues de l’àmbit de la fisioteràpia i dues del treball social i la teràpia ocupacional. Recordem que aquest centre és l’únic existent a la regió de gairebé 1’5 milions d’habitants, per a infants i adults amb discapacitat. L’entusiasme, tant dels professionals com de les persones ateses, així com l’alt impacte en la població de les accions reallitzes, ens han permès reafirmar el nostre compromís i anar molt més enllà:
 -Hem format més de 50 professionals de la fisioteràpia en teràpia aquàtica gràcies al partenariat amb el Seguro Social de la Universidad de Cochabamba.
 
-Ens hem reunit amb un grup de mares d’infants amb discapacitat per escoltar les seves dificultats reals i hem promogut la creació d’un grup d’ajuda mútua que ja està en funcionament.
 
-Hem visitat 5 centres que atenen a nens i joves amb discapacitat, 2 hospitals i 3 centres d’atenció primària, més de 15 professionals i responsables dels programes de detecció i atenció a la discapacitat.

Gràcies a aquestes accions hem entès que les línies que hem d’emprendre són en l’àmbit de la teràpia ocupacional, la detecció temprana de la discapacitat abans dels 5 anys d’edat i el recolzament a les famílies. Per fer-ho comptarem amb el recolzament de l’ONG Fisios Mundi i de la Universitat Blanquerna-Ramon Llull… i evidentment amb el recolzament de totes les persones que col·laboreu i doneu suport a la tasca d’IPI-COOP.
 
Abans d’acabar: Sabeu perquè parlem de teràpia aquàtica enlloc d’hidroteràpia? La diferència rau en la implicació del terapeuta, que en la teràpia aquàtica entra a l’aigua i treballa amb el pacient des de dins. Aquest fet que pot semblar insignificant, ha cobrat tota la importància durant la formació a Bolívia. En un país on no hi ha accés al mar i no hi ha cultura de l’aigua, la primera barrera que hem hagut de trencar ha estat la d’atrevir-se a entrar a la piscina amb els pacients, i inclús a perdre la por a l’aigua!