Sensibilització a escoles catalanes i de les illes balears

Sensibilització a escoles catalanes i de les illes balears

Amb un esperit didàctic i lúdic, IPI-COOP s’implica a les escoles de primària i secundària catalanes i de les illes balears amb xerrades on expliquem, a les noves generacions, com vieuen algunes comunitats del Sud, quines mancances tenen i de quina manera podem ajudar-les.

La concienciació en vers les desigualtats i injustícies socials d’aquest món, hauria de començar des de ben petits. Amb un esperit didàctic i lúdic, IPI-COOP s’implica a les escoles de primària i secundària catalanes i de les illes balears amb xerrades on expliquem, a les noves generacions, com vieuen algunes comunitats del Sud, quines mancances tenen i de quina manera podem ajudar-les.

És a la infància i a l’adolescència quan es forma la persona i pren consciència de la societat en la que viu. És responsabilitat dels adults inculcar-los el concepte de la solidaritat cap als més vulnerables, i tractar de formar a persones que no cometin els mateixos errors que els seus pares, per assolir un món més just.

 

A través del joc i de la participació activa dels estudiants, els transportem a escenaris d’Africa, tractant de que s’imaginin la vida d’un infant d’allà. Interactuem buscant solucions, des del respecte a les altres cultures i formes de vida. Són experiències molt gratificants, en les que descobrim que hi ha un potencial enorme en les generacions que ens han de succeïr. Però sols no ho podran aconseguir. Hem d’implicar-nos-hi tots.